Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy

O OŚRODKU

Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia powołany został przez Zarząd Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia Uchwałą nr 1/99 z dnia 15 stycznia 1999 roku, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
W roku 1999 Ośrodek rozpoczął  działalność jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, podpisują umowę z Dolnośląską Kasą Chorych.

Obecnie Ośrodek realizuje umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Statutowym celem Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych mieszkańcom miasta Wałbrzycha i okolic w zakresie:

 • podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;

 • rehabilitacji medycznej;

 • świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej; radiologicznej; ultrasonograficznej;

 • świadczeń z zakresu medycyny pracy (badania okresowe, kontrolne, profilaktyczne, badania kierowców i kandydatów na kierowców);

DZIAŁALNOŚĆ


W Ośrodku Diagnostyczno-Leczniczym wyodrębnić można następujące działy usług medycznych

 1. Podstawowa opieka zdrowotna
 • poradnia internistyczna;
 • poradnia pediatryczna;

Do świadczeń udzielanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej należą:

 • punkt szczepień;
 • szczepienia ochronne, w tym profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie;
 • badania laboratoryjne;
 • badania USG (jamy brzusznej);
 • badania RTG;
 • badania elektrokardiograficzne (EKG spoczynkowe);
 • spirometria;
 • audiogram;

Szczegółowy zasady świadczeń z zakresie POZ reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

 

 1. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • poradnia chirurgii ogólnej (wykonujemy rektoskopię);
 • poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej;
 • poradnia otolaryngologiczna;
 • poradnia pulmonologiczna.

 

 1. Rehabilitacja lecznicza
 • lekarska poradnia rehabilitacyjna;
 • zabiegi rehabilitacyjne;

 

 1. Poradnia medycyny pracy
 • badania profilaktyczne - wstępne, okresowe, kontrolne
 • badania kierowców i kandydatów na kierowców;
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • badania z zakresu medycyny pracy dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;

 

Informacje dotyczące godzin przyjęć oraz rejestracja:
e-mail: rejestracja@fundacja.walbrzych.pl, odl@fundacja.walbrzych.pl
tel. 74 842 98 14, 74 842 45 06, 74 664 71 69, 74 842 40 00

Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy Przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia

ul. Matejki 5a, 58-300 Wałbrzych

Rejestracja tel. 74 842 45 06
tel. 74 842 98 14
w godz. 08.00-18.00

Medycyna Pracy tel. 74 664 71 65
kom. 574 676 184
w godz. 08.00-11.00

Rehabilitacja tel. 74 664 71 67

e-mail: odl-gfoz@ng.pl
e-mail: rejestracja@fundacja.walbrzych.pl

©2013 Górnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
www.reklama-walbrzych.pl