Górnicza Fundacja Ochrony Zdrowia

O FUNDACJI

Górnicza Fundacja Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu powstała 14 maja 1992 roku ustanowiona aktem notarialnym, działalność  swoją rozpoczęła po dokonaniu wpisu do rejestru sądowego i otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy z dniem 9 czerwca 1992 r.

Następnie Fundacja został zarejestrowana w Urzędzie Wojewódzkim w Wałbrzychu i wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu Wydział Zdrowia z dnia 30 grudnia 1992 r. zakład opieki zdrowotnej postanowiono wpisać z dniem 30 grudnia 1992 r. jako Górnicza Fundacja Ochrony Zdrowia – Przychodnia Międzyzakładowa.

W roku 1999 Górnicza Fundacja Ochrony Zdrowia stała się organem założycielskim dla Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczego będącego samodzielną i wyodrębnioną z Fundacji placówką służby zdrowia.

W roku 2011 w wyniku zmiany ustawy o działalności leczniczej Fundacja została podmiotem leczniczym prowadzącym przedsiębiorstwo lecznicze pn. Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia.

Nasza działalność koncentruje się m.in. prowadzeniu Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczego, promocji i ochronie zdrowia, przeprowadzaniu badań profilaktycznych, współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami  pozarządowymi.

DZIAŁALNOŚĆ

Celem Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia jest:

 1. Prowadzenie przedsiębiorstwa leczniczego – Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy;
 2. Tworzenie warunków dla jak najlepszej działalności służby zdrowia;
 3. Działalność charytatywna;
 4. Pomoc górnikom wałbrzyskich kopalni węgla kamiennego w zakresie zapobiegania chorobom oraz przeprowadzania rehabilitacji leczniczej;
 5. Wspomaganie inicjatyw mających na celu poprawę stanu zdrowotnego mieszkańców Wałbrzycha i okolic;
 6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. Inicjowanie, propagowanie i wspomaganie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego;
 8. Edukacja, promocja i ochrona zdrowia;
 9. Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym poprzez realizację programów profilaktycznych;
 10. Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych;
 11. Współpraca z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami oraz z jednostkami samorządu terytorialnego;
 12. Promocja i organizacja wolontariatu;

Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy Przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia

ul. Matejki 5a, 58-300 Wałbrzych

Rejestracja tel. 74 842 45 06
tel. 74 842 98 14
w godz. 08.00-18.00

Medycyna Pracy tel. 74 664 71 65
kom. 574 676 184
w godz. 08.00-11.00

Rehabilitacja tel. 74 664 71 67

e-mail: odl-gfoz@ng.pl
e-mail: rejestracja@fundacja.walbrzych.pl

©2013 Górnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
www.reklama-walbrzych.pl