04.05.2019

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Do brakowania (zniszczenia) przeznaczone są tzw. DUŻE KARTOTEKI, pacjentów, których nazwiska rozpoczynają się na literę M, P, S, Ś dla których ostatni wpis dokonany został w 1997 roku.

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Przychodni Przyzakładowej KWK Wałbrzych oraz Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia, tzw. DUŻE KARTOTEKI, dla których ostatni wpis dokonany został w 1997 roku.

Do brakowania (zniszczenia) przeznaczone są tzw. DUŻE KARTOTEKI, pacjentów, których nazwiska rozpoczynają się na literę

M, P, S, Ś.

Informację nt. dokumentacji można uzyskać pod nr telefonu 74 842 97 16 od wtorku do czwartku w godzinach od 10:00-14:00, w  piątki od 10:00-12:00 oraz osobiście
w siedzibie naszej placówki od wtorku do czwartku w godzinach od 10:00-14:00, w  piątki od 10:00-12:00, 2 piętro, pokój nr 36.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację od wtorku do czwartku w godzinach od 10:00-14:00, w  piątki od 10:00-12:00 w terminie do dnia 17.05.2019 r.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną lub odbioru dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

 

Podstawa prawna: art.29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 2012 roku, poz. 159) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku, poz. 2069)

Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy Przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia

ul. Matejki 5a, 58-300 Wałbrzych

Rejestracja tel. 74 842 45 06
tel. 74 842 98 14
w godz. 08.00-18.00

Medycyna Pracy tel. 74 664 71 65
kom. 574 676 184
w godz. 08.00-11.00

Rehabilitacja tel. 74 664 71 67

e-mail: odl-gfoz@ng.pl
e-mail: rejestracja@fundacja.walbrzych.pl

©2013 Górnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
www.reklama-walbrzych.pl