03.08.2019

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Przychodni Przyzakładowej KWK Wałbrzych oraz Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia do roku 1997


Do brakowania (zniszczenia) przeznaczone są tzw. DUŻE kartoteki, pacjentów, których nazwiska rozpoczynają się na literę A, B, C, D, E, F, H, I, T, U.Informację nt. dokumentacji można uzyskać pod nr telefonu 74 842 97 16 od wtorku do czwartku w godzinach od 10:00-14:00, w  piątki od 10:00-12:00 oraz osobiście w siedzibie naszej placówki od wtorku do czwartku w godzinach od 10:00-14:00, w  piątki od 10:00-12:00, 2 piętro pokój nr 36.Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację od wtorku do czwartku w godzinach od 10:00-14:00, w  piątki od 10:00-12:00 w terminie do dnia 31.03.2019 r.Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).Podstawa prawna: art.29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 2012 roku, poz. 159 ) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku, poz. 2069) 
Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy Przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia

ul. Matejki 5a, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 842 45 06, 74 664 71 69

Rejestracja tel. 74 842 98 14
w godz. 08.00-18.00

Medycyna Pracy tel. 74 664 71 65
w godz. 08.00-11.00

Rehabilitacja tel. 74 664 71 67

e-mail: odl-gfoz@ng.pl

©2013 Górnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
www.reklama-walbrzych.pl