23.02.2022

Brakowanie (niszczenie) dokumentacji medycznej

dla której ostatni wpis wystąpił w roku 2001


Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia prowadzącej Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia, dla których ostatni wpis dokonany został w 2001 roku.Informację nt. dokumentacji można uzyskać pod nr telefonu 74 842 97 16 we wtorki w godzinach od 10:00-14:00, piątki od 10:00-12:00 oraz drogą email pod adresem odl@fundacja.walbrzych.plOsoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do brakowania będą mogły odebrać wymienioną dokumentację do dnia 31.03.2022, po wcześniejszym ustaleniu terminu jej odbioru.Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną lub odbioru dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.Po w/w terminie dokumentacja medyczna zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia). Podstawa prawna: art.29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 2012 roku, poz. 159) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku, poz. 2069)


Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy Przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia

ul. Matejki 5a, 58-300 Wałbrzych

Rejestracja tel. 74 842 40 00
tel. 74 842 45 06
tel. 74 842 98 14
tel. 74 664 71 69
w godz. 08.00-18.00

Medycyna Pracy tel. 74 664 71 65
kom. 574 676 184
w godz. 08.00-11.00

Rehabilitacja tel. 74 664 71 67

e-mail: odl-gfoz@ng.pl
e-mail: rejestracja@fundacja.walbrzych.pl

©2013 Górnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
www.reklama-walbrzych.pl