01.11.2021

Brakowanie dokumentacji medycznej

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Przychodni Przyzakładowej KWK Wałbrzych oraz Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia, dla których ostatni wpis dokonany został w 2000 roku.

Informację nt. dokumentacji można uzyskać pod nr telefonu 74 842 97 16 od wtorku do czwartku w godzinach od 10:00-14:00, w  piątki od 10:00-12:00 oraz drogą email pod adresem odl@fundacja.walbrzych.pl.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację od wtorku do czwartku w godzinach od 10:00-14:00, w  piątki od 10:00-12:00 w terminie do dnia 15.02.2021 r., po wcześniejszym ustaleniu terminu jej odbioru.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną lub odbioru dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

 

Podstawa prawna: art.29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 2012 roku, poz. 159) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku, poz. 2069)

Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy Przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia

ul. Matejki 5a, 58-300 Wałbrzych

Rejestracja tel. 74 842 45 06
tel. 74 842 98 14
w godz. 08.00-18.00

Medycyna Pracy tel. 74 664 71 65
kom. 574 676 184
w godz. 08.00-11.00

Rehabilitacja tel. 74 664 71 67

e-mail: odl-gfoz@ng.pl
e-mail: rejestracja@fundacja.walbrzych.pl

©2013 Górnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
www.reklama-walbrzych.pl