Górnicza Fundacja Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu

ul. Matejki 5a, 58-300 Wałbrzych
tel. /fax 74 842 97 16
e-mail: fundacja@fundacja.walbrzych.pl

Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy Przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia

ul. Matejki 5a, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 842 45 06, fax. 74 842 97 16

Rejestracja tel. 74 842 98 14
w godz. 08.00-18.00

Medycyna Pracy tel. 74 664 71 65
w godz. 08.00-11.00

Rehabilitacja tel. 74 664 71 67

Księgowość tel. 74 664 71 64

Centrala tel. 74 842 45 06
fax 74 842 97 16

e-mail: odl-gfoz@ng.pl
e-mail: odl@fundacja.walbrzych.pl

Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy

O OŚRODKU

Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia powołany został przez Zarząd Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia Uchwałą nr 1/99 z dnia 15 stycznia 1999 roku, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
W roku 1999 Ośrodek rozpoczął  działalność jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, podpisują umowę z Dolnośląską Kasą Chorych.

Obecnie Ośrodek realizuje umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Statutowym celem Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych mieszkańcom miasta Wałbrzycha i okolic w zakresie:

DZIAŁALNOŚĆ

Informacje dotyczące godzin przyjęć oraz rejestracja:

tel. 74 842 98 14, 74 842 45 06, 74 664 71 69


W Ośrodku Diagnostyczno-Leczniczym wyodrębnić można następujące działy usług medycznych

  1. Podstawowa opieka zdrowotna

Do świadczeń udzielanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej należą:

Szczegółowy zasady świadczeń z zakresie POZ reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

 

  1. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

  1. Rehabilitacja lecznicza

 

  1. Poradnia medycyny pracy


 

©2013 Górnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
www.reklama-walbrzych.pl